Partyskadad

Shipping to: Europe

Påsk Rea!

30% på alla produkter* Handla Nu→
Välkommen till Sveriges bästa Vape Butik

Express leverans 1-2 arbetsdagar →

Customer service

Yttrande om substansen HHC-acetat enligt lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

HHC-acetat(HHC-O, HHCO) Under Utredning

Den 4 maj 2023 inkom en begäran om yttrande till Folkhälsomyndigheten gällande en viss substans. Efter en noggrann bedömning har Folkhälsomyndigheten kommit fram till följande slutsats:

Vi bedömer att substansen som yttrandet avser kan antas komma att förklaras som antingen narkotika eller hälsofarlig vara av regeringen.

Grunden för vår bedömning är följande:

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att den nu aktuella substansen, 6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benso[c]kromen-1-ylacetat, även känd som HHC-acetat, inte tidigare har varit föremål för en klassificeringsutredning hos vår myndighet. Dock har en sådan utredning initierats i samband med den begäran om yttrande som vi nu behandlar.

HHC-acetat är en substans som har rapporterats in som en missbrukssubstans till EU:s narkotikacenter i Portugal. Det är känt att den aktuella substansen kan vara avsedd att användas för att uppnå berusning eller annan påverkan, vilket kan medföra fara för människors liv eller hälsa.

Detta yttrande har fattats av biträdande chefsjuristen Bo Granath och har föredragits av utredaren Gitte Terp.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut är detta slutgiltiga yttrandet i ärendet.

Med vänliga hälsningar,

Gitter Terp
Utredare, Enheten för drogprevention

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top