Partyskadad

Shipping to: Europe

Påsk Rea!

30% på alla produkter* Handla Nu→
Välkommen till Sveriges bästa Vape Butik

Express leverans 1-2 arbetsdagar →

Customer service

Beslut om THCP, HHCO och förbud mot flera nya substanser

**Regeringen Beslutar om Narkotikaklassning och Förbud mot Flera Nya Substanser**

*Publicerad 14 december 2023*

I ett beslut som syftar till att skydda allmänhetens hälsa har regeringen nyligen fattat ett viktigt beslut om narkotikaklassning av tolv nya substanser, samtidigt som en annan substans klassificeras som en hälsofarlig vara. Beslutet, som offentliggjordes den 14 december 2023, bygger på information från Folkhälsomyndigheten och kommer att träda i kraft den 16 januari 2024.

**Riskerna för Människors Liv och Hälsa**

De tolv substanserna som nu klassificeras som narkotika och hälsofarlig vara anses utgöra allvarliga risker för människors liv och hälsa. Många av dessa substanser har påträffats i webbshoppar, och sjukhus har rapporterat patientfall relaterade till deras användning. Det har även rapporterats om tre dödsfall i samband med vissa av dessa substanser.

Socialminister Jakob Forssmed betonade vikten av att agera snabbt och effektivt för att förhindra handel med dessa skadliga substanser. Regeringen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avser fortsätta att agera resolut för att förbjuda handeln med dessa ämnen så snabbt som möjligt.

**De Klassificerade Substanserna**

De substanser som nu omfattas av narkotikaklassningen enligt narkotikastrafflagen och förordningen om kontroll av narkotika inkluderar fem olika cannabinoider (delta-8-THCP, delta-9-THCP, hexahydrocannabinolacetat, delta-8-THC-acetat och delta-9-THC-acetat). Dessutom tillhör fem av de klassificerade substanserna gruppen opioider (etylenoxinitazen, 5-metyletodesnitazen, N-pyrrolidinometonitaze, N-pyrrolidinoprotonitazen och N-piperidinylisotonitazen).

Den substans som nu klassificeras som en hälsofarlig vara, enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, och som inkluderas i förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, är 2-metyl-alfa-PiHP.

**Förordningsändringar för Effektiv Kontroll**

Beslut om ändringar i förordningarna kommer att göras i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Dessa förordningsändringar förväntas träda i kraft den 16 januari 2024 och kommer att stärka regleringen kring dessa farliga substanser, vilket i sin tur bidrar till att skydda allmänhetens säkerhet och välbefinnande. Regeringen förbinder sig att fortsätta övervaka och anpassa strategierna för att adressera de senaste hoten mot folkhälsan och säkerställa en tryggare samhällelig miljö.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top