thcp farlig, thcp, thcp produkter

Delta-8-THCP: En Potentiellt Farlig Substans Under Granskning

Delta-8-THCP: En Potentiellt Farlig Substans Under Granskning Den 31 augusti 2023 mottog Folkhälsomyndigheten en begäran om yttrande gällande en specifik substans – 3-heptyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benso[c]kromen-1-ol, även känd som delta-8-THCP. Yttrandet indikerar att denna substans kan komma att klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara av den svenska regeringen. Vad är Delta-8-THCP? Delta-8-THCP är en kemisk förening som nu […]

Delta-8-THCP: En Potentiellt Farlig Substans Under Granskning Read More »