thcp farlig, thcp, thcp produkter

Yttrande om substansen HHC-acetat enligt lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

HHC-acetat(HHC-O, HHCO) Under Utredning Den 4 maj 2023 inkom en begäran om yttrande till Folkhälsomyndigheten gällande en viss substans. Efter en noggrann bedömning har Folkhälsomyndigheten kommit fram till följande slutsats: Vi bedömer att substansen som yttrandet avser kan antas komma att förklaras som antingen narkotika eller hälsofarlig vara av regeringen. Grunden för vår bedömning är […]

Yttrande om substansen HHC-acetat enligt lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser Read More »